CÔNG BỐ QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ NAM ĐÔNG HÀ

Thực hiện Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lắp dựng pa nô công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Theo đó, đồ án quy hoạch có tổng diện tích 14,1 ha, tính chất đồ án quy hoạch là khu đô thị kết hợp thương mại, dịch vụ phục vụ kêu gọi đầu tư và được chia thành 3 khu vực chính: