tin tức - Tin nổi bật

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ
Nhằm từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 11/6/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Giải phóng mặt bằng và định giá đất đối với đồng chí Nguyễn Thế Long, phó trưởng phòng phụ trách Phòng giải phóng mặt bằng và định giá đất.

thông tin hướng dẫn

tin tức hoạt động

thông tin quy hoạch