tin tức - Tin nổi bật

LÁT VỈA HÈ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 1
LÁT VỈA HÈ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÒN LẠI KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 1
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được UBND tỉnh giao lập dự án Lát vỉa hè các tuyến đường còn lại Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã lựa chọn và phối hợp với đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm thực hiện lập chủ trương đầu tư dự án và đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022. Dự án xây dựng thuộc khu phố 1 và khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

thông tin hướng dẫn

tin tức hoạt động

thông tin quy hoạch