tin tức - Tin nổi bật

Công viên Fidel, thành phố Đông Hà đạt Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II (VUPA 2020)
Công viên Fidel, thành phố Đông Hà đạt Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ II (VUPA 2020)
Tối 12/12/2021, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ 2 (VUPA 2020)

thông tin hướng dẫn

tin tức hoạt động

thông tin quy hoạch