tin tức - Tin nổi bật


thông tin hướng dẫn

tin tức hoạt động

thông tin quy hoạch

THÔNG BÁO:  Về việc niêm yết công khai lấy ý kiến nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Khu đất có ký hiệu CC-4)
THÔNG BÁO: Về việc niêm yết công khai lấy ý kiến nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Khu đất có ký hiệu CC-4)
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo niêm yết công khai nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Khu đất có ký hiệu CC-4) để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch.
Có 6 bài Xem thêm