THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ (BỔ SUNG)

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo bổ sung cho Thông báo số 817/TB-TTPTQĐ ngày 19/9/2019 về việc thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản với tài sản là quyền sử dụng đất của 170 lô đất thuộc các dự án Đường cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (đường Trần Bình Trọng), dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 như sau:

- Trung tâm tổ chức 04 cuộc đấu giá cho 170lô như nêu trên; thời gian công bố giá của mỗi cuộc đấu giá vào Thứ 7 của tuần làm việc.

- Số lượng các lô đấu giá được phân chia cho 04 cuộc đấu giá như sau:

Lượt 1 đợt 5:

KH khu đất

Từ lô số

Đến lô số

Số lô

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Dự án đường cứu hộ cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (đường Trần Bình Trọng)

Phường 5, thành phố Đông Hà

B1

8

9

2

1462,2

5.556.360.000

Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3

Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà

K12

960

968

9

1.350,2

7.217.600.000

K12

980

986

7

1.329,9

7.107.828.000

K16

674

684

11

2.065,1

9.811.767.000

K16

698

711

14

2.287,7

10.888.020.000

K30

880

888

9

1.720,1

6.111.245.000

K30

896

902

7

1.918,1

6.813.905.000

Tổng

   

59

12.133,3

53.506.725.000

 

Lượt 2 đợt 5:

KH khu đất

Từ lô số

Đến lô số

Số lô

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3

Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà

K12

969

979

11

1.933,2

10.388.716.000

K30

889

895

7

1.489,0

5.344.850.000

K30

903

908

6

1.653,8

5.936.315.000

K33

334

357

24

4.545,3

24.223.992.000

Tổng

   

48

9.621,3

45.893.873.000

 

Lượt 3 đợt 5:

KH khu đất

Từ lô số

Đến lô số

Số lô

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3

Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà

K21

848

856

9

2.302,0

8.625.958.000

K21

869

879

11

2.231,3

7.911.610.000

K31

913

918

6

1.931,9

7.169.243.000

K31

926

934

9

1.936,7

6.917.365.000

Tổng

   

35

8.401,9

30.624.176.000

 

Lượt 4 đợt 5:

KH khu đất

Từ lô số

Đến lô số

Số lô

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3

Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà

K21

843

847

5

2.414,5

8.793.761.000

K21

857

868

12

2.440,4

8.679.720.000

K31

909

912

4

1.409,6

5.190.010.000

K31

919

925

7

1.428,0

5.094.915.000

Tổng

   

28

7.692,5

27.758.406.000

 

Các tổ chức đấu giá căn cứ nội dung bổ sung này để xây dựng phương án thực hiện đấu giá cho phù hợp.Bình luậnMục lục