KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGHĨA TRANG PHỤC VỤ DI DỜI MỘ KHU VỰC BẮC SÔNG HIẾU

Ngày 27/6/2022, Trung tâm phát tiển quỹ đất tỉnh tổ chức bàn giao mặt bằng xây dựng công trình NghĩaCông cụ tìm kiếm