THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất củaCông cụ tìm kiếm