Tiến độ Dự án Khu đô thị Tân Vĩnh

- Quy mô quy hoạch: 18,07ha.

- Quy mô dự án đang thực hiện: 18,07ha

- Tổng mức đầu tư dự án: 60,8 tỷ đồng.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.

- Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023 đến năm 2025. Dự án đang giai đoạn thi công xây dựng. Dự kiến bắt đầu đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2024. Dự án kết nối liên thông với các khu đô thị hiện hữu, đặc biệt sở hữu các vị trí đất tiếp giáp với hồ nước công viên.Bình luậnMục lục