Chuyên mục tin tức hoạt động

Hòa trong không khí tết Trung thu cổ truyền của dân tộc, tối ngày 8/9/2019 BCH Công đoàn CSTV phối h