Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kỹ thuật & Quản lý quỹ đất và Phó trưởng phòng phòng Giải phóng mặt bằng & Định giá đất

Để hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và của ngành. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã làm quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 02 cán bộ quản lý cấp phòng. Ngày 03/10/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng Phòng Kỷ thuật và Quản lý quỹ đất và Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng và Định giá đất. Dự buổi công bố có đầy đủ các đồng chí trong Ban Giám đốc; các Trưởng, phó phòng và toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm.

Description: C:\Users\binhduong\Downloads\1.jpg

Ảnh

Theo Quyết định số 126/QĐ-TTPTQĐ; 128/QĐ-TTPTQĐ ngày 26/9/2022 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, đồng chí Nguyễn Thế Hùng được bổ nhiệm lại vị trí Phó Trưởng phòng Kỹ thuật và Quản lý quỹ đất, đồng chí Hồ Công Thiện – được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Giải phóng mặt bằng và Định Giá đất.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Đăng Hải – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; đồng chí Hồ Công Minh – Cấp ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm ghi nhận, đánh giá cao quá trình rèn luyện, cống hiến của 02 đồng trong thời gian qua. Trên cương vị mới, tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực, phẩm chất, cùng với tập thể Trung tâm phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.