TRIỂN KHAI CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ BẮC SÔNG HIẾU GIAI ĐOẠN 2

Dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh là đơn vị được giao làm chủ đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn khu phố 1, phường Đông Giang và khu phố 1, 2 phường Đông Thanh có vị trí kết nối với Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn I, Khu dân cư 2 bên đường Thanh Niên… tạo thành khu đô thị mới về phía Bắc thành phố, tạo điều kiện khai thác tiềm năng thế mạnh khu vực và thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa thành phố Đông Hà đạt các tiêu chí đô thị loại II.

Sau khi thực hiện các trình tự thủ tục cần thiết, ngày 30/9/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án. Dự án sẽ thu hồi đất của khoảng 270 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, với quy mô sử dụng đất khoảng 41,6ha. Tại buổi làm việc, các hộ gia đình bị ảnh hưởng đồng tình, ủng hộ việc thực hiện dự án và có ý kiến đề nghị cơ quan liên quan phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng.