Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Thực hiện hướng dẫn số 56/HD-DTN ngày 22/11/2019 của BCH Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên giai đoạn 2019-2022. Ngày 12/12/2020, Chi đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021”

(Đồng chí Lê Xuân Thắng, Phó bí thư Chi đoàn báo cáo kết quả hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh niên năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021)

Tham dự Hội nghị có đại diện Cấp ủy và BCH Công đoàn CSTV Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Năm 2020, được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và sự phối hợp Công đoàn CSTV, Chi đoàn đạt được một số kết quả nhất định. Nhiều hoạt động của Chi đoàn đã tạo sự lan tỏa gắn kết đoàn viên Chi đoàn và trong đơn vị. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid kéo dài và đợt lũ lụt lịch sử, hoạt động chi đoàn gặp không ít khó khăn. Một số hoạt động đoàn chưa thực hiện theo kế hoạch chương trình đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đại diện Cấp ủy, BCH Công đoàn ghi nhận những kết quả đạt được của Chi đoàn trong thời gian qua, sự đóng góp của mỗi đoàn viên đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế trong công tác đoàn và đề nghị Chi đoàn phân tích những nguyên nhân để tìm ra giải pháp điều chỉnh kịp thời trong thời gian tới, nâng cao hơn nữa chất lượng đoàn viên.

(Đồng chí Hồ Công Minh, đại diện BCH Công đoàn phát biểu)

Về phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu năm 2021, BCH chi đoàn cần bám sát hoạt động đơn vị, đoàn cấp trên và các văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch cụ thể, có nhiều hoạt động có ý nghĩa, tạo sự gắn kết trong chi đoàn và đưa phong trào đoàn ngày càng vững mạnh. Đồng thời, BCH chi đoàn cần lên kế hoạch, phối hợp với BCH Công đoàn chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2021-2025 được thành công tốt đẹp.

Cũng tại hội nghị, Chi đoàn đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên năm 2020.

Phát biểu kết luận, BCH Chi đoàn cám ơn các ý kiến đóng góp tại hội nghị và tiếp thu hoàn thiện báo cáo công tác đoàn cũng như kế hoạch công tác năm 2021.

Bài: Hà Thị Khánh Linh; ảnh: Hồ Công Thiện.Bình luậnMục lục