Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB xây dựng Đập ngăn mặn sông Hiếu

Dự án Đập ngăn mặn sông Hiếu được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết định số 4429/QĐ-BNN-KH ngày 30/10/2017 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3696/QĐ-BNN-KH ngày 21/9/2018 với tổng kinh phí GPMB là 20 tỷ đồng. Dự án có nhiệm vụ kiểm soát mặn, ngọt; cấp nước sản xuất cho 1.300ha đất nông nghiệp và gần 200ha đất nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 25.000 người; kết nối giao thông bộ hai bên bờ sông Hiếu; tạo cảnh quan môi trường đô thị và phát triển du lịch... với tổng mức vốn đầu tư 500 tỷ đồng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và được thi công trong thời gian 2 năm kể từ ngày khởi công.

Dự án thực hiện tại 02 địa bàn huyện Cam Lộ và thành phố Đông Hà. Được UBND tỉnh và Bộ NN&PTNT giao nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, tích cực nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương, Ban QLĐT XD Thủy lợi 5 tập trung thực hiện để nhanh công tác GPMB. Đến nay tại địa bàn huyện cam Lộ đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB với 122/123 hộ bị ảnh hưởng. Tại địa bàn thành phố Đông Hà đã cơ bản hoàn thành hạng mục khu đầu mối (cầu kết nối) đã hoàn thành 141/143 hộ bị ảnh hưởng. Đang trình thẩm định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ hạng mục trạm bơm xứ chùa, Phường Đông Giang cho 32 đối tượng bị ảnh hưởng. Đã thực hiện giải ngân kinh phí thực hiện GPMB đạt  gần 17/20 tỷ đồng, bảo đảm đúng tiến độ thi công công trình.

Với những trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ Trung tâm tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, và các đơn vị liên quan tiếp tục vận động giải quyết, đảm bảo thực hiện công tác GPMB đúng tiến độ đề ra.