CÔNG KHAI LẤY Ý KIẾN NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 2 (KHU ĐẤT CÓ KÝ HIỆU CC4)

Ngày 22/3/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch và niêm yết công khai nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Khu đất có ký hiệu CC-4) đồng thời tổ chức niêu yết công khai lấy ý kiến rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn có liên quan đến đồ án.

 

Mục tiêu chính của đồ án là điều chỉnh cục bộ khu đất công cộng sang đất thương mại dịch vụ để đấu giá quyền sử dụng đất nhằm thu hút đầu tư để xây dựng Trung tâm thương mại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tham dự hội nghi có đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT phường Đông Lương và đại diện khu phố Tân Vĩnh cùng diện các hộ gia đình, cá nhân có quan tâm đến đồ án quy hoạch.

 

.

Phát biểu tại hội nghị đại diện Chính quyền địa phương, khu phố, các tổ chức, cá nhân tham gia thống nhất cao với những nội dung dự kiến điều chỉnh theo như báo cáo của đơn vị tư vấn.Bình luậnMục lục