Công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật và Quản lý quỹ đất thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị

Ngày 06/11/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật và Quản lý quỹ đất cho đồng chí Nguyễn Thế Hùng thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị.

Description: C:\Users\Microsoft Windows\Desktop\z4853711971546_6568c0c52e958b1f5f63e4b488a76e7e.jpg

Đ/c Nguyễn Trí Hữu - Giám đốc Trung tâm PTQĐ tỉnh trao Quyết định

bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Thế Hùng

        Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phan Đăng Hải- Phó giám đốc Trung tâm đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của đồng chí Nguyễn Thế Hùng trong thời gian qua, đồng thời đề nghị với cương vị mới, trách nhiệm nặng nề hơn nên yêu cầu đồng chí Hùng tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Description: C:\Users\Microsoft Windows\Desktop\z4853704912263_b5cb9c90351c7e413b76b63c7592d37d.jpg

Lãnh đạo Trung tâm tặng hoa chúc mừng đ/cNguyễn Thế Hùng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thế Hùng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm. Đồng thời cam kết ở vị trí công tác mới sẽ đem hết tâm huyết, trách nhiệm của mình cùng tập thể phòng chuyên môn tham mưu tốt công tác quản lý chất lượng công trình, đấu giá quyền sử dụng đất..., góp phần vì mục tiêu phát triển của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng trị.Bình luậnMục lục