Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Nhằm từng bước hoàn thiện bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 11/6/2021, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Giải phóng mặt bằng và định giá đất đối với đồng chí Nguyễn Thế Long, phó trưởng phòng phụ trách Phòng giải phóng mặt bằng và định giá đất. Tham gia buổi lễ công bố có đầy đủ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị, về phía đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Phan Thị Tuyết Lan (phó chánh Văn phòng Sở) cùng tham gia.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đồng chí Nguyễn Trí Hữu, Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài Nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh: “Nhiệm vụ Phòng giải phóng mặt bằng và định giá đất khá đa dạng và nặng nề, đặc biệt công tác GPMB rất nhạy cảm và nhiều khó khăn, vất vả vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người bị ảnh hưởng, sự công bằng ... do đó đề nghị đồng chí Long tiếp tục phát huy những ưu điểm của bản thân, tranh thủ sự chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan, tăng cường đoàn kết nội bộ và tích cực hợp tác với các tổ chức, đơn vị liên quan nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của phòng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan”.