Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức buổi tọa đàm hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)

Thực hiện Văn bản số 3612/STNMT-TTr ngày 11/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, ngoài việc tuyên truyền bằng hình thức treo khẩu hiệu, ngày 15/10/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức buổi tọa đàm phổ biến, trao đổi các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm.

(Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm)

Trong buổi tọa đàm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm đã được các đồng chí trong Ban Giám đốc, các Trưởng phòng chuyên môn phổ biến, trao đổi các nội dung về Luật, thông tư, nghị định mới ban hành, thường xuyên áp dụng trong công tác chuyên môn như: đấu thầu, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường. Buổi tọa đàm đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và Pháp luật. Đồng thời, giúp cho cán bộ nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác chuyên môn và nắm vững các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của viên chức, người lao động góp phần nâng cao hiệu quả công tác.Bình luậnMục lục