Tiến độ Đự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3

- Quy mô quy hoạch: 68ha.

- Quy mô dự án đang thực hiện: 68ha

- Tổng mức đầu tư dự án: 334 tỷ đồng.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.

- Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2011 đến năm 2022. Dự án đã hoàn thiện hạ tầng giao thông, san nền, cây xanh, cấp và thoát nước đáp ứng nhu cầu sinh sống của người dân, hiện đã có nhiều hộ dân, tổ chức đã xây dựng. Xung quanh có các tiện ích đáp ứng nhu cầu của người dân như: Trường học các cấp, bệnh viện đa khoa tỉnh, công viên Hùng Vương (đang được đầu tư), … Khu đô thị này kết nối hoàn thiện với các khu dân cư trước dây như: Khu Nam quốc lộ 9D, khu Nam Đông Hà giai đoạn 2, khu đô thị mới Tân Vĩnh và khu đô thị sinh thái; đã đấu giá thành công 93,16% tổng diện tích đất ở của dự án và tiếp tục tổ chức đấu giá từ tháng 4/2023.

Toàn cảnh khu Nam Đông Hà giai đoạn 3 nhìn từ nút giao Hùng Vương và Điện Biên Phủ