Tiến độ đầu tư các khu vực trung tâm đô thị mới tại thành phố Đông Hà

Thực hiện chủ trương nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của thành phố Đông Hà, góp phần hoàn thành các tiêu chí để Đông Hà đạt chuẩn đô thị loại II, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu vực trung tâm nhằm mang lại diện mạo mới cho thành phố.

Trong giai đoạn 2004 đến nay, thành phố Đông Hà đã có nhiều thay đổi về đầu tư hạ tầng các khu đô thị mới, cải tạo hạ tầng các khu hiện hữu. Nhìn trên tổng thể có thể thấy thành phố đã hình thành được các khu trung tâm đô thị mới như: (i) Khu vực phía Bắc sông Hiếu với các dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu, khu dân cư đường Thanh Niên, … (ii) Khu vực Nam Đông Hà với các dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1, 2, 3; khu đô thị thương mại dịch vụ của Vingroup; khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà, … (iii) Khu vực Nam sông Hiếu với các dự án công viên Fidel, Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ, công viên Fidel, khu nhà ở thương mại công viên Fidel, khu dân cư hai bên đường Khoá Bảo, …

Khu vực trung tâm đô thị phía Bắc sông Hiếu