THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai lấy ý kiến phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà (Khu đất có ký kiệu DOM - Khu vực 3)

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai lấy ý kiến phương án điều chỉnh cục bộ

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà

(Khu đất có ký kiệu DOM - Khu vực 3)

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/ NĐ- CP ngày 07/4/ 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Văn bản số 952/UBND-KT ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số giải pháp về đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Thông báo số 216/TB-UBND ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;

Căn cứ Công văn số 2761/SXD-QHKT ngày 20/11/2023 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến phương án phân lô khu đất DOM thuộc Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo công khai phương án và lấy ý kiến đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà (Khu đất có ký kiệu DOM - Khu vực 3), như sau:

1. Hồ sơ niêm yết công khai, gồm:

- Bản vẽ vị trí điều chỉnh quy hoạch; Bản vẽ phương án quy hoạch trước và sau điều chỉnh.

2. Hình thức công khai:

- Niêm yết trưng bày công khai tại trụ sở UBND phường Đông Lương và hội trường Khu phố Tân Vĩnh.

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Website: ttptquydatquangtri.vn)

3. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 03/01/2024.

Ý kiến đóng góp của các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (địa chỉ: Số 09 Lê Qúy Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc UBND Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà để xem xét, tổng hợp./.Bình luậnMục lục