THÔNG BÁO Về việc công khai ý kiến nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực đường An Dương Vương, thành phố Đông Hà

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---------***---------

 

 

NHIỆM VỤ

KHẢO SÁT, LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU VỰC ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG,

 THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

 

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG ĐÔNG THANH, TP. ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH QUẢNG TRỊ

TƯ VẤN LẬP NHIỆM VỤ: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC XÂY DỰNG KIẾN QUỐC

 

 

 

 

ĐÔNG HÀ, THÁNG 7 NĂM 2023

 

 

 Bình luậnMục lục