Kè Sông Hiếu

(Kè Sông Hiếu)

THÔNG TIN CHUNG

Chủ đầu tư:
Sở Kế hoạch & Đầu tư
Địa chỉ:
Đường Hoàng Diệu, Khu phố 7, Phường Đông Thanh
Loại hình:
Xây dựng cơ sở hạ tầng làm đẹp cảnh quan đô thị
Giá:
không

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

  1. Tên công trình: Kè sông Hiếu, thành phố Đông Hà.

Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, công trình Thủy lợi, cấp IV.

  1. Vị trí xây dựng: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
  2. Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.
  3. Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công: Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng và Môi trường HQT.
  4. Sơ lược về dự án

STT

Tên đoạn kè

Đơn vị

Thiết kế kiến trúc

BVTC

Vị trí xây dựng

1

Đoạn IIa

m

3.817,65

2.131,94

Phường 3;4

2

Đoạn IIb

m

1.701,05

Phường 3;1