Khu đô thị Bắc Sông Hiếu

(Khu đô thị Bắc Sông Hiếu)

THÔNG TIN CHUNG

Chủ đầu tư:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ:
09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Loại hình:
Khu đô thị hiện đại mới
Giá:
chưa có giá