Khu đô thị Sinh thái Nam Đông Hà

(Khu đô thị Sinh thái Nam Đông Hà)

THÔNG TIN CHUNG

Chủ đầu tư:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ:
09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Loại hình:
Khu đô thị Sinh thái
Giá:
chưa có giá