Tiến độ Dự án Công viên Hùng Vương

- Quy mô quy hoạch: 5,0ha.

- Quy mô dự án đang thực hiện: 5,0ha.

- Tổng mức đầu tư dự án: 18,0 tỷ đồng

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà

- Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2024 đến năm 2025. Hiện nay đang lập dự án đầu tư, dự kiến trình phê duyệt dự án trong năm 2023 và khởi công xây dựng năm 2024. Dự án này góp phần hoàn thiện các khu chức năng của khu vực trung tâm đô thị phía Nam Đông Hà.Bình luậnMục lục