Tiến độ Dự án Khu Đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1

- Quy mô quy hoạch: 29,53ha.

- Quy mô dự án đang thực hiện: 29,53ha

- Tổng mức đầu tư dự án: 252 tỷ đồng.

- Địa điểm thực hiện dự án: Phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà.

- Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2016 đến năm 2022. Dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Khu đô thị hiện có cơ sở hạ tầng được ngầm hoá hoàn toàn; hoàn thiện vỉa hè, cây xanh, kết nối liên thông với khu vực trung tâm thành phố qua cầu dây văng sông Hiếu; đã đấu giá thành công 36,29% đất ở và sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá từ tháng 4/2023. Tại dự án hiện đang để dành quỹ đất 19.000m2 gồm đất ở và đất thương mại dịch vụ để đấu giá cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Hình ảnh dự án hoàn thành