THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai công khai đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/ NĐ- CP ngày 07/4/ 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Văn bản số 952/UBND-KT ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số giải pháp về đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo công khai phương án và lấy ý kiến đồ án Điều chỉnh cục bộ phân lô quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Sông Hiếu - giai đoạn 1 (Quy hoạch phân lô Lô 294 đến 298, 319, 320 thuộc khu đất ODT14 và Lô số 367, 368 và 371 đến 375 thuộc khu đất ODT16), như sau:

1. Hồ s ơ niêm yết công khai, gồm:

- Sơ đồ vị trí điều chỉnh quy hoạch; Bản đồ quy hoạch phân lô đã phê duyệt; Bản đồ quy hoạch phân lô sau điều chỉnh.

2. Hình thức công khai:

- Niêm yết trưng bày công khai tại UBND phường Đông Thanh.

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Website: ttptquydatquangtri.vn)

3. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 14/7/2023.

Ý kiến đóng góp của các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (địa chỉ: Số 09 Lê Quy Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc UBND Phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà để xem xét, tổng hợp./.Bình luậnMục lục