KHU ĐÔ THỊ BẮC SÔNG HIẾU GIAI ĐOẠN 1

Dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1 (nay là dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu vực Bắc sông Hiếu) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 là một trong những dự án trọng điểm phát triển đô thị của khu vực Bắc sông Hiếu, phía Tây là Khu đô thị Tái định cư Bắc sông Hiếu giai đoạn 1 đã hoàn thành, phía Đông giáp Quốc lộ 1, phía Bắc giáp hói Sòng, phía Nam giáp đường Hoàng Diệu.

Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1 đang xây dựng

(Ảnh: Trích từ Google Map)

 

Cùng với dự án Cầu kết nối Khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 và  dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trường đầu tư tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 20/7/2019. Sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo nên chuỗi hệ thống đô thị liên hoàn đôi bờ sông Hiếu, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đông Hà.