KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI NAM ĐÔNG HÀ

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được UBND tỉnh Quảng Trị giao nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. Trên cơ sở đó, Trung tâm đã lựa chọn và phối hợp với các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm thực hiện lập quy hoạch và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 26/12/2019. Quy mô của đồ án có diện tích 95,7ha thuộc Khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đồ án quy hoạch là khu đô thị sinh thái theo hướng hiện đại nhằm hướng đến tiêu chí của đô thị đáng sống đáp ứng các mục tiêu: đảm bảo sự cân bằng với thiên nhiên; cơ sở hạ tầng được xây dựng theo hướng hiện đại, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bền vững, thân thiện với môi trường; đáp ứng nhu cầu ở, thương mại - dịch vụ, công trình công cộng, hồ điều hòa, cây xanh...; chỉnh trang và hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc.