THÔNG BÁO Về việc công khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên đường Hùng Vương

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND thành phố Đông Hà về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên đường Hùng Vương,

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo công bố, công bố, công khai đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên đường Hùng Vương như sau:

1. Hồ sơ niêm yết công khai, gồm:

Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND thành phố Đông Hà về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên đường Hùng Vương;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất.

2. Thời gian công bố: Kể từ ngày 28/7/2021.

3. Hình thức công bố:

- Niêm yết trưng bày tại UBND phường Đông Lương và hội trường khu phố Tân Vĩnh.

Công khai trên cổng thông tin điện tử Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại địa chỉ website: ttptquydatquangtri.vn./.Bình luậnMục lục