THÔNG BÁO LỰA CHON TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với nội dung sau:

 1. Tên, địa chỉ của đơn vị được giao quản lý tài sản:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị      Điện thoại: (0233).3555.837

 1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm:

- Quyền sử dụng đất của 170 lô đất thuộc dự án Đường Trần Bình Trọng, dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Tổng diện tích 37.849m2, Tổng giá khởi điểm 157.783.180.000 đồng).

- Quy hoạch: Đất ở đô thị;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Các lô đất nêu trên đã hoàn thiện đầy đủ hạ tầng theo quy mô dự án và đã được cắm mốc, lập bản đồ địa chính cho từng lô.

 1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tổ chức đấu giá[1]:
  1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá:

Có địa chỉ trụ sở rõ ràng; có 01 hội trường (sở hữu hoặc đi thuê) để tổ chức đấu giá với số lượng ít nhất 200 chổ ngồi; có các trang thiết bị khác để phục vụ quá trình tổ chức đấu giá. 

  1. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

Tổ chức đấu giá xây dựng phương án tổ chức đấu giá có tính khả thi cao và đảm bảo quá trình đấu giá công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh và phù hợp với tình hình đấu giá tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

  1. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

- Có giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lãnh vực đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Đã đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp Quảng Trị.

- Có tối thiểu 02 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại công ty. Đấu giá viên phải có chứng chỉ hành nghề đấu giá còn thời hạn sử dụng và phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo Khoản 1 Điều 20 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Có tối thiểu 05 hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành công từ năm 2018 đến thời điểm thông báo.

  1. Thù lao dịch vụ đấu giá, chí phí đấu giá tài sản:

Phù hợp với quy định của pháp luật và phương án tổ chức đấu giá do tổ chức bán đấu giá xây dựng.

  1. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản mới nhất do Bộ Tư pháp công bố.
 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: trong 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá.

- Địa điểm nộp: 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị.

- Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ (01 bản chính và 02 bản chụp)

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân; không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

 1. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Phương án tổ chức đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

- Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm phải được chứng thực.

 

[1] Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sảnBình luậnMục lục