THÔNG BÁO: Về việc niêm yết công khai lấy ý kiến nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Khu đất có ký hiệu CC-4)

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Căn cứ Văn bản số số 705/UBND-CN ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về đầu tư dự án Trung tâm thương mại Nam Đông Hà;

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo niêm yết công khai nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Khu đất có ký hiệu CC-4) để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch.

1. Hồ sơ niêm yết công khai, gồm:

- Văn bản số số 705/UBND-CN ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về đầu tư dự án Trung tâm thương mại Nam Đông Hà;

- Nội dung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng;

- Bản đồ phương án quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, phương án quy hoạch chỉ gới xây dựng.

2. Thời gian công bố công khai: 30 ngày kể từ ngày 22/03/2021.

3. Địa điểm: Tại UBND phường Đông Lương và hội trường khu phố Tân Vĩnh.

Ý kiến đóng góp của các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (địa chỉ: Số 09 Lê Quy Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc UBND Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà để tổng hợp./.