THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

2. Nội dung bài viết:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Công viên Fidel như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị được giao quản lý tài sản:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị      Điện thoại: (0233).3555.837

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm:

          Quyền sử dụng đất của các thửa đất thuộc dự án Công viên thành phố Đông Hà.

          - Tổng diện tích các thửa đất: 11.411,7m2

          - Giá khởi điểm: 108.787.530.000 (Một trăm lẻ tám tỷ, bảy trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng)

          - Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị (ODT);

          - Qui hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được duyệt và Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà ban hành kèm theo Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị.

          - Thời hạn sử dụng đất:

          + Đối với dự án sử dụng đất xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê (nhà ở thương mại) thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án nhưng không quá 50 năm, trong đó thời gian hoàn thành xây dựng dự án không quá 3 năm (không bao gồm thời gian sau khi xây dựng hoàn thành dự án đến khi chuyển nhượng thành công cho người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất).

          + Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

          - Các lô đất nêu trên đã hoàn thiện đầy đủ hạ tầng theo quy mô dự án Công viên thành phố Đông Hà bao gồm:

          + San nền: Cốt san nền hoàn chỉnh bám theo cốt vỉa hè.

          + Đường giao thông: Hoàn thiện mặt đường, bó vỉa, lát hè phố.

          + Hệ thống cấp nước: Hoàn thiện hệ thống cấp nước đô thị dọc theo vỉa hè có bố trí đất ở.

          + Hệ thống PCCC: Đã được thẩm duyệt, thi công và nghiệm thu hoàn chỉnh hệ thống họng cấp nước PCCC dọc các tuyến đường trong phạm vi dự án.

          + Hệ thống cấp điện sinh hoạt: Hoàn thiện đảm bảo việc đấu nối cho các lô đất đấu giá.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tổ chức đấu giá:

3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá:

Có đầy đủ các phương tiện thiết bị phục vụ cho đấu giá đáp ứng phương án đấu giá do tổ chức đấu giá xây dựng.

3.2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

Phương án tổ chức đấu giá có tính khả thi cao và đảm bảo Nguyên tắc đấu giá tài sản được quy định tại Điều 6 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

- Có giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Đã đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp nơi tổ chức đặt trụ sở[i].

- Có tối thiểu 02 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại công ty. Đấu giá viên phải có chứng chỉ hành nghề đấu giá còn thời hạn sử dụng và phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo Khoản 1 Điều 20 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Có tối thiểu 05 hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành công kể từ ngày 01/01/2017 đến nay.

3.4. Thù lao dịch vụ đấu giá:

Phù hợp với quy định của pháp luật và phương án tổ chức đấu giá do tổ chức bán đấu giá xây dựng.

3.5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản mới nhất do Bộ Tư pháp công bố.

Tổ chức đấu giá tài sản được chọn để thực hiện đấu giá khi và chỉ khi  đáp ứng tất cả các tiêu chí lựa chọn nêu tại Mục 3 của Thông báo này và có giá giá thù lao dịch vụ đấu giá tà sản thấp nhất.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá.

- Địa điểm nộp: 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị.

- Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ (01 bản chính và 02 bản chụp)

- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân; không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Phương án tổ chức đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

- Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm phải được chứng thực.

 

 Bình luậnMục lục