Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức khảo sát thực địa các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư

Ngày 08/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh kiểm tra, khảo sát thực địa để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư.

(Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo tình hình triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương dự án)

Theo kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức hội nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Tân Vĩnh và dự án Nghĩa trang phục vụ di dời lăng mộ trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Trong đó, dự án Khu đô thị Tân Vĩnh có quy mô khoảng 18 ha, bao gồm khoảng 10 ha tái cơ cấu của dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3, hệ thống công viên, đường dạo, mặt nước và mở rộng tuyến D15 của Khu đô thị Nam đường 9D. Việc đầu tư xây dựng dự án sẽ hoàn thiện quy hoạch Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3, kết nối các khu đô thị Nam đường 9D và sinh thái Nam Đông Hà.

Dự án Nghĩa trang phục vụ di dời lăng mộ trên địa bàn thành phố Đông Hà có quy mô 9,70ha nằm trên địa bàn phường Đông Lương, tiếp giáp với Nghĩa trang thành phố đang được đầu tư xây dựng và Sơn Trang Vĩnh Hằng. Việc đầu tư xây dựng nghĩa trang sẽ hình thành khu nghĩa trang tập trung với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành về kỹ thuật và môi trường, nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống nghĩa trang nhân dân, phục vụ di dời lăng mộ để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Đông Hà, giảm được tình trạng quá tải và chôn cất phân tán.