THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO ĐẤT KHÔNG QUA ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI CÁC LÔ ĐẤT ĐÃ ĐẤU GIÁ ÍT NHẤT 02 LẦN NHƯNG KHÔNG THÀNH

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo tổ chức đăng ký giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị của 89 lô đất tại thành phố Đông Hà. Chi tiết xem Thông báo và Quy chế tại địa chỉ:

https://tinyurl.com/tbdangkygiaodatkhongquadaugia hoặc trực tiếp tìm hiểu tại Trụ sở Trung tâm PTQĐ tỉnh (09 Lê Quý Đôn, Đông Hà) và UBND các phường 1, phường 5, Đông Lương, Đông Lễ, Đông Thanh (các phường có đất thuộc danh sách các lô đất được đăng ký giao đất).

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, phương thức xét hồ sơ đăng ký

- Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký: Trong giờ hành chính (thứ 2 đến Thứ 7) từ ngày 13/11/2023 đến ngày 24/11/2023.

- Địa điểm đăng ký: Hội trường - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị.

- Số lượng hồ sơ nộp: 01 hồ sơ/ 01 người. Hồ sơ nộp bao gồm:

+ Đơn đăng ký giao đất không thông qua đấu giá do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phát hành (Đơn nhận tại Trung tâm).

+ Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

+ Chứng từ nộp tiền cọc vào tài khoản của Trung tâm PTQĐ tỉnh (Trung tâm hướng dẫn nộp tiền khi nhận đơn).

- Phương thức xét Hồ sơ đăng ký giao đất: Mỗi lô đất chỉ xét cho 01 người đăng ký xin giao đất theo thứ tự ưu tiên người đăng ký trước. Nếu trong cùng thời điểm (tính theo giờ) 1 lô đất có nhiều hơn 01 người xin đăng ký thì Trung tâm PTQĐ tỉnh sẽ tổ chức bốc thăm để chọn người được đăng ký.Bình luậnMục lục