THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị được giao quản lý tài sản:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị                 Điện thoại: (0233).3555.837

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở đô thị của 27 lô đất thuộc dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3.

TT

Khu đất

Ký hiệu lô/ tổng số lô

Diện tích (m2)

 Giá sàn
 ( đồng)

MC đường (m)

Tên đường

I

Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3

 

Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà

1

K13

987

377,1

2.281.455.000

15,5 & 15,5

Đường khu vực & Hồ Sỹ Thản

2

K13

988

160,0

880.000.000

15,5

Hồ Sỹ Thản

3

K13

989

160,0

880.000.000

15,5

Hồ Sỹ Thản

4

K13

990

160,0

880.000.000

15,5

Hồ Sỹ Thản

5

K13

991

160,0

880.000.000

15,5

Hồ Sỹ Thản

6

K13

992

160,0

880.000.000

15,5

Hồ Sỹ Thản

7

K13

993

160,0

880.000.000

15,5

Hồ Sỹ Thản

8

K13

994

160,0

880.000.000

15,5

Hồ Sỹ Thản

9

K13

995

160,0

880.000.000

15,5

Hồ Sỹ Thản

10

K13

996

160,0

880.000.000

15,5

Hồ Sỹ Thản

11

K13

997

160,0

880.000.000

15,5

Hồ Sỹ Thản

12

K13

998

314,3

1.932.945.000

19,5 & 15,5

Lạc Long Quân & Hồ Sỹ Thản

13

K13

999

331,3

2.030.869.000

15,5 & 13

Lạc Long Quân & Đường khu vực

14

K13

1000

168,0

890.400.000

13

Đường khu vực

15

K13

1001

126,1

668.330.000

13

Đường khu vực

16

K13

1002

126,2

668.860.000

13

Đường khu vực

17

K13

1003

126,3

669.390.000

13

Đường khu vực

18

K13

1004

126,3

669.390.000

13

Đường khu vực

19

K13

1005

126,7

671.510.000

13

Đường khu vực

20

K13

1006

126,7

671.510.000

13

Đường khu vực

21

K13

1007

126,8

672.040.000

13

Đường khu vực

22

K13

1008

126,9

672.570.000

13

Đường khu vực

23

K13

1009

127,1

673.630.000

13

Đường khu vực

24

K13

1010

127,2

674.160.000

13

Đường khu vực

25

K13

1011

127,4

675.220.000

13

Đường khu vực

26

K13

1012

127,4

675.220.000

13

Đường khu vực

27

K13

1013

400,1

2.412.603.000

15,5 & 13

Đường khu vực & Đường khu vực

 

TỔNG

27 lô

4.711,9

26.410.102.000

   

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện theo quy mô dự án, đủ điều kiện để sử dụng theo mục đích sử dụng đất.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tổ chức đấu giá:

3.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá:

          Có địa chỉ trụ sở rõ ràng, có 01 hội trường (sở hữu hoặc đi thuê) để tổ chức đấu giá với số lượng ít nhất 200 chổ ngồi, có các trang thiết bị khác để phục vụ quá trình tổ chức đấu giá theo phương án đề xuất. 

3.2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

- Tổ chức đấu giá xây dựng phương án tổ chức đấu giá có tính khả thi cao và đảm bảo quá trình đấu giá công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh và phù hợp với tình hình đấu giá tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3.3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

        - Có giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

        - Đã đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.

        - Có tối thiểu 02 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại công ty. Đấu giá viên phải có chứng chỉ hành nghề đấu giá còn thời hạn sử dụng và phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo Khoản 1 Điều 20 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

        - Đấu giá viên phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố tại cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn). 

         - Có tối thiểu 05 hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành công từ tháng 01/2020 đến thời điểm thông báo.

3.4. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản mới nhất do Bộ Tư pháp công bố.

          Tổ chức đăng ký phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố tại cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

3.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chí phí đấu giá tài sản:

          Phù hợp với quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 15/7/2017, 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính và phương án tổ chức đấu giá do tổ chức bán đấu giá xây dựng.

          Tổ chức đấu giá đáp ứng các tiêu chí tại mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 và có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thấp nhất sẽ được chọn.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ trong giờ hành chính kể từ ngày thông báo đến hết ngày 12/10/2020.

          - Địa điểm nộp: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị.

          - Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ (01 bản chính và 02 bản chụp)

         - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân; không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

5. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

          Nội dung thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/), báo Quảng Trị, trang thông tin điện tử: Sở TN&MT Quảng Trị (http://stnmt.quangtri.gov.vn/), Trung tâm PTQĐ tỉnh (http://ttptquydatquangtri.vn/) và niêm yết tại trụ sở Trung tâm PTQĐ tỉnh (09 Lê Quý Đôn, Đông Hà).

6. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

          - Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

          - Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

          - Phương án tổ chức đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

          - Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm phải được chứng thực.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để các tổ chức đấu giá được biết và đăng ký.

 

[1] Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016Bình luậnMục lục