THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp; trên địa bàn tỉnh vẫn đang thực hiện các biện pháp phòng dịch theo Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 11/5/2021. Do đó, để thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch theo Công điện số 02 và đảm bảo hiệu quả công tác tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo đến Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thực hiện những nội dung sau:

          - Thông báo lùi thời gian công bố giá theo thông báo số 25/TBĐG-CTMT ngày 07/5/2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung (công bố giá ngày 30/5/2021) đến ngày 19/06/2021.

          - Thời gian công bố giá đợt 2 phiên đấu ngày 05/6/2021 vẫn thực hiện theo thông báo số 26/TBĐG-CTMT ngày 07/5/2021 của Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung.

          - Công ty thông báo, niêm yết, công khai và thông tin rộng rãi để người dân được biết về thời gian công bố giá và các mốc thời gian liên quan theo quy định.

          Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đề nghị Công ty Đấu giá  hợp danh Miền Trung khẩn trương thực hiện./.Bình luậnMục lục