THÔNG BÁO: Về việc công khai phương án và lấy ý kiến đồ án Điều chỉnh cục bộ phân lô quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Sông Hiếu - giai đoạn 1

      Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/ NĐ- CP ngày 07/4/ 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

      Căn cứ Công văn số 1384/UBND-QLĐT ngày 05/7/2022 của UBND thành phố Đông Hà về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc sông Hiếu - giai đoạn 1;

      Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo công khai phương án và lấy ý kiến đồ án Điều chỉnh cục bộ phân lô quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Sông Hiếu - giai đoạn 1 (Quy hoạch phân lô – Lô 290, 291, 292, 293 khu ODT14), như sau:

1. Hồ sơ niêm yết công khai, gồm:

- Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch

- Sơ đồ vị trí điều chỉnh quy hoạch; Bản đồ quy hoạch phân lô đã phê duyệt; Bản đồ quy hoạch phân lô sau điều chỉnh.

2. Hình thức công khai:

- Niêm yết trưng bày công khai tại UBND phường Đông Thanh.

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Website: ttptquydatquangtri.vn)./.

3. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 20/7/2022.

Ý kiến đóng góp của các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (địa chỉ: Số 09 Lê Quy Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc UBND Phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà để tổng hợp./.

(link kèm theo: https://drive.google.com/drive/folders/1XdSa-qoKoXYgG7pIvFPKt9YpBcbeceMm)Bình luậnMục lục