THÔNG BÁO: Về việc niêm yết công khai công khai đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1 (Quy hoạch phân lô – Lô 290, 291, 292, 293 thuộc khu ODT14)

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai công khai đồ án điều chỉnh cục bộ

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc sông Hiếu  giai đoạn 1

(Quy hoạch phân lô – Lô 290, 291, 292, 293 thuộc khu ODT14)

                  

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 16/09/2022 của UBND thành phố Đông Hà về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1 (Quy hoạch phân lô – Lô 290, 291, 292, 293 thuộc khu ODT14).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 như sau:

1. Hồ sơ niêm yết công khai, gồm: đồ án

- Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 16/09/2022 của UBND thành phố Đông Hà về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1 (Quy hoạch phân lô – Lô 290, 291, 292, 293 thuộc khu ODT14);

- Hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Thời gian công bố: Kể từ ngày 22/9/2022.

3. Địa điểm: Tại UBND phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà.

(Link đính kèm https://drive.google.com/drive/folders/1y8oFZ-Jm2K6PnOcL_GJoFO8Z8Qppn9j2)Bình luậnMục lục