THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị năm 2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. Số lượng và chức danh tuyển dụng:

- 03 viên chức chuyên trách công tác giải phóng mặt bằng.

II. Điều kiện tuyển dụng:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản lý đất đai, Lâm nghiệp.

- Có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe để làm việc.

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị.

- Có ít nhất 02 kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng và định giá đất.

- Có chứng chỉ Định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp hoặc đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất.

- Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Tiếng anh trình độ A2 (hoặc B trước đây) trở lên.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học tương đương trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.

III. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn: Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 13/10/2021 đến 17 giờ ngày 11/11/2021, vào giờ hành chính.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị.

- Địa chỉ: số 09 Lê Quý Đôn, phường 01, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, điện thoại: 0233.3560.612.

IV. Nguyên tắc tuyển dụng: Tuyển dụng trước đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ. Sau đó, nếu còn chỉ tiêu thì thực hiện tuyển dụng các trường hợp khác theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

V. Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển:

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

- Thời gian tuyển dụng: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng.

- Địa điểm tuyển dụng: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị.

- Hồ sơ tuyển dụng: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

- Lệ phí dự tuyển: 500.000đồng/người.

- Lưu ý: Hồ sơ tuyển dụng phải nộp trực tiếp (không nhận qua bưu điện hoặc người khác nộp thay) khi đến nộp hồ sơ phải mang theo bản gốc các văn bằng chứng chỉ liên quan để đối chiếu.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, địa chỉ số 09 Lê Quý Đôn, phường 01, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, điện thoại: 0233.3560.612.

Ghi chú: Ứng viên dự tuyển đến nộp hồ sơ phải đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định./.Bình luậnMục lục