ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 7 - THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ NGÀY 19/9/2020

(ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 7 - THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ NGÀY 19/9/2020)

THÔNG TIN CHUNG

Chủ đầu tư:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ:
09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Loại hình:
Khu đô thị Bắc sông Hiếu, khu đô thị Nam Đông Hà
Giá:
864.800.000 - 3.357.880.000 đồng

LIÊN HỆ

Liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt, SĐT: 0905 434 909 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612

GIỚI THIỆU ĐẤU GIÁ

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị Khu đô thị Bắc sông Hiếu, khu đô thị Nam Đông Hà như sau:

1. Đơn vị được giao quản lý tài sản:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị        Điện thoại: (0233).3555.837

2. Tổ chức đấu giá:

Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt

41 Ngô Quyền, Đông Hà, Quảng Trị          Điện thoại: 0905.434.909

3. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở đô thị của 56 lô đất ở thuộc Khu đô thị Bắc sông Hiếu, khu đô thị Nam Đông Hà, công viên Fidel và đường Hoàng Thị Ái, cụ thể như sau:

Đợt 7: ngày 19/9/2020 gồm 22 lô và các lô còn lại của cuộc đấu ngày 12/9/2020.