THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 31 LÔ ĐẤT NGÀY 30/7/2022

(THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 31 LÔ ĐẤT NGÀY 30/7/2022)

THÔNG TIN CHUNG

Chủ đầu tư:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ:
09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Loại hình:
khu đô thị mới
Giá:
1.712.400.000 - 6.296.535.000 đồng
Diện tích:
120 - 475,2 m2 m²

LIÊN HỆ

Liên hệ:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379

GIỚI THIỆU ĐẤU GIÁ

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá quyền sử dụng 31 lô đất ngày 30/7/2022 tại thành phố Đông Hà như sau:

Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở đô thị của 31 lô đất ở thuộc Khu đô thị Bắc sông Hiếu, khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ, khu đô thị tái định cư Nam Đông Hà giai đoạn 1, khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3, công viên thành phố Đông Hà.

Danh sách chi tiết: