THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 02- NGÀY 05/06/2021

(THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 02- NGÀY 05/06/2021)

THÔNG TIN CHUNG

Chủ đầu tư:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ:
09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Loại hình:
Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1
Giá:
1.116.000.000 - 5.004.054.000 đồng
Diện tích:
120 - 437,8 m2 m²

LIÊN HỆ

Liên hệ:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379

GIỚI THIỆU ĐẤU GIÁ

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị đợt 2 năm 2021, phiên đấu 02 ngày 05/6/2021 như sau:

1. Đơn vị được giao quản lý tài sản:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị

- Số 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3560.831

2. Tổ chức đấu giá:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung

- 16 Trần Nhật Duật, TP Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233) 3565.379

3. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở đô thị của 22 lô đất ở thuộc dự án Xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu vực Bắc sông Hiếu gồm các khu vực ODT3, ODT6, ODT11.

STT

Ký hiệu lô

Diện tích (m2)

 Giá sàn
 (đồng)

 Tiền đặt trước (đồng)

 Tiền mua hồ sơ đấu giá (đồng)

I

ODT 6

1

88

271,4

3.102.102.000

300.000.000

500.000

2

89

271,3

2.848.650.000

200.000.000

500.000

3

90

285,1

2.993.550.000

200.000.000

500.000

4

91

298,8

3.137.400.000

300.000.000

500.000

5

92

312,6

3.282.300.000

300.000.000

500.000

6

97

258,2

2.641.386.000

200.000.000

500.000

7

98

120

1.116.000.000

150.000.000

500.000

8

99

120

1.116.000.000

150.000.000

500.000

9

100

120

1.116.000.000

150.000.000

500.000

10

101

120

1.116.000.000

150.000.000

500.000

11

102

120

1.116.000.000

150.000.000

500.000

12

103

120

1.116.000.000

150.000.000

500.000

13

104

120

1.116.000.000

150.000.000

500.000

14

105

120

1.116.000.000

150.000.000

500.000

II

ODT 3 

15

34

319,6

3.355.800.000

300.000.000

500.000

16

35

319,6

3.355.800.000

300.000.000

500.000

17

36

254,4

2.907.792.000

200.000.000

500.000

III

ODT 11 

18

221

325,8

3.420.900.000

300.000.000

500.000

19

222

437,8

5.004.054.000

400.000.000

500.000

20

246

162

1.506.600.000

150.000.000

500.000

21

247

162

1.506.600.000

150.000.000

500.000

22

248

444,6

4.548.258.000

350.000.000

500.000

 

22

5.083,2

52.539.192.000

 

 

4. Thông tin đấu giá:

- Niêm yết thông báo: Trụ sở Trung tâm PTQĐ tỉnh, UBND Phường Đông Thanh, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung, Khách sạn Đông Trường Sơn, Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Quảng Trị.

- Đăng tải thông báo: trang web www.taisancong.vn, Báo Quảng Trị, Đài truyền hình Quảng Trị, trang web, Facebook Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

          - Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp.

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4.1. Mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm:

+ Từ ngày 30/5/2021 đến hết ngày 02/6/2021 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

+ Các ngày 31/5/2021, 01,02/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quảng Trị (số 24 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/1 hồ sơ.

- Hồ sơ đấu giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Phiếu trả giá đã điền đầy đủ thông tin và giá trả (bản dấu đỏ do công ty đấu giá phát hành);

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (bản dấu đỏ do công ty đấu giá phát hành);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước (nếu có);

+ Bản photo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

4.2. Nộp tiền đặt trước:

          - Mức nộp:

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng là: 150 triệu đồng/lô;

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng là: 200 triệu đồng/lô;

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng: 300 triệu đồng/lô;

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 4 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng: 350 triệu đồng/lô;

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 5 tỷ đồng trở lên: 400 triệu đồng/lô.

          - Thời gian nộp: Các ngày 31/5/2021, 01,02/6/2021 (Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định).

          - Địa điểm nộp: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Quảng Trị (Số tài khoản: 5401 0000 316961, Tên TK: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung).

4.3. Công bố giá đấu:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ ngày 05/6/2021.

- Địa điểm: Tầng 2 Hội trường Khách sạn Đông Trường Sơn, Số 401A Km3 Quốc Lộ 9 TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị./.