THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NGÀY 27/3/2021

(THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NGÀY 27/3/2021)

THÔNG TIN CHUNG

Chủ đầu tư:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ:
09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Loại hình:
Nam Đông Hà giai đoạn, Đường Vành Đai.
Giá:
659.620.000 đồng đến 4.394.005.000 đồng

LIÊN HỆ

Liên hệ:
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị - Đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3550.854 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612

GIỚI THIỆU ĐẤU GIÁ

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị.

Địa chỉ: Số 09 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27/3/2021.

- Địa điểm: Tại Hội trường Khách sạn Đông Trường Sơn (số 401A, km3 Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: 22 lô đất ở thuộc Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và các lô đất còn lại của đợt đấu giá ngày 06/3/2021 và đợt đấu giá ngày 13/3/2021

- Nơi có tài sản: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

(Có bảng kê chi tiết về diện tích, giá khởi điểm của từng lô đất đính kèm).

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: Từ 704.770.000 đồng đến 3.491.250.000 đồng/lô đất.

- Tiền đặt trước:

+ Lô đất có giá khởi điểm dưới 1 tỷ đồng: 100 triệu đồng/lô.

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng đến dưới 2 tỷ đồng: 150 triệu đồng/lô.

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 2 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng: 200 triệu đồng/lô.

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 3 tỷ đồng đến dưới 4 tỷ đồng: 300 triệu đồng/lô.

+ Lô đất có giá khởi điểm từ 4 tỷ đồng trở lên: 350 triệu đồng/lô

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước.

+ Thời gian: Từ ngày 24/3/2021 đến ngày 26/3/2021 (Trong giờ hành chính; Khách hàng có thể nộp trước thời gian trên vì lý do cá nhân).

+ Địa điểm: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 5401 0000 678564 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Quảng Trị.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (nộp hồ sơ tham gia đấu giá): Từ ngày 11/3/2021 đến ngày 24/3/2021 (trong giờ hành chính), trong đó:

+ Từ ngày 11/3/2021 đến ngày 21/3/2021 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị (Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, gần ngã tư đường Hùng Vương giao với đường Điện Biên Phủ)

+ Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 24/3/2021 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (số 24 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá thuộc đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Người tham gia đấu giá có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, chấp nhận các quy định của Quy chế đấu giá và quy định của pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

Mỗi hộ gia đình chỉ được cữ 01 cá nhân tham gia đấu giá; một người tham gia đấu giá chỉ được nộp 01 phiếu trả giá cho 01 tài sản; mỗi cá nhân không được uỷ quyền cho 02 hoặc nhiều người tham gia đấu giá cùng 01 tài sản.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng mua hồ sơ đăng ký, nghiên cứu kỹ thông báo đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá. Điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký và phiếu trả giá, bỏ tất cả giấy tờ thuộc hồ sơ đấu giá vào 01 bì đựng phiếu do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị phát hành và tự niêm phong bằng cách dán kín và ký tên vào các mép bì thư đựng phiếu, bỏ vào thùng phiếu đã được Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị chuẩn bị sẵn. Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, số điện thoại: 0233 3560 612 hoặc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, số điện thoại: 02333 550 854.

 

DANH SÁCH CÁC LÔ ĐẤT ĐẤU GIÁ

Tổ chức công bố giá vào lúc 07h30'ngày 27/3/2021

STT

Ký hiệu khu đất

Lô số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền mua hồ sơ
(đồng)

I. Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3
(Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

1

K21

843

428,3

1.848.543.000

150.000.000

500.000

2

K21

847

747,4

2.615.900.000

200.000.000

500.000

3

K30

908

422,9

1.825.236.000

150.000.000

500.000

4

K31

912

632,6

2.214.100.000

200.000.000

500.000

5

K31

913

635,6

2.224.600.000

200.000.000

500.000

6

K11

949

395,6

1.997.780.000

150.000.000

500.000

7

K11

954

291,5

1.472.075.000

150.000.000

500.000

8

K11

955

290,4

1.466.520.000

150.000.000

500.000

9

K14

1169

163,9

704.770.000

100.000.000

500.000

10

K14

1170

164,4

706.920.000

100.000.000

500.000

11

K14

1171

164,8

708.640.000

100.000.000

500.000

12

K14

1172

165,9

713.370.000

100.000.000

500.000

13

K14

1173

166,4

715.520.000

100.000.000

500.000

14

K14

1174

278,9

1.199.270.000

150.000.000

500.000

15

K14

1175

465,5

3.491.250.000

300.000.000

500.000

16

K14

1176

373,8

2.803.500.000

200.000.000

500.000

17

K14

1177

184

901.600.000

100.000.000

500.000

18

K14

1178

184

901.600.000

100.000.000

500.000

19

K14

1179

184

901.600.000

100.000.000

500.000

20

K14

1180

184

901.600.000

100.000.000

500.000

21

K14

1181

184

901.600.000

100.000.000

500.000

22

K14

1182

184

901.600.000

100.000.000

500.000

Tổng cộng

6.891,9

32.117.594.000

3.100.000.000