THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19/12/2020

(THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19/12/2020 )

THÔNG TIN CHUNG

Chủ đầu tư:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Loại hình:
Khu đô thị Bắc sông Hiếu, khu đô thị Nam Đông Hà
Giá:
668.330.000 - 2.615.900.000 đồng

LIÊN HỆ

Liên hệ:
Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung, SĐT: (0233).3565.379 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612

GIỚI THIỆU ĐẤU GIÁ

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị ngày 19/12/2020 như sau:

1. Đơn vị được giao quản lý tài sản:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị      Điện thoại: (0233).3555.837

2. Tổ chức đấu giá:

Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung

16 Trần Nhật Duật, Đông Hà, Quảng Trị         Điện thoại: (0233).3565.379

3. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở đô thị của 24 lô đất ở thuộc Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3: 04 lô khu K11, 13 lô khu K13, 03 lô khu K21, 01 lô khu K30, 02 lô khu K31 và 01 lô khu K33.